Obchodní podmínky pro konečné zákazníky

Obchodní podmínky jsou platné do 1. 3. 2017. Předchozí verzi naleznete zde


Provozovatel e – shopu uhanky.cz

Ing. Hana Gavlasová (prodávající)

IČ: 75258668

DIČ: CZ7957165601

Hudební 192

747 64 Budišovice

Tel: 608 010 781 (t- mobile). Hovorné je účtováno dle ceníku Vašeho operátora.

E-mail: info@uhanky.cz

Plátce DPH. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Magistrátu města Opavy.

 

1.    Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky v e-shopu uhanky.cz  potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodání zboží. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a tyto podmínky jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.    Objednání zboží

Objednání zboží probíhá prostřednictvím e-shopu. Objednávat je možné 24 hodin denně.  Platnost všech akčních nabídek je do data uvedeného u akční nabídky, případně do vyprodání zásob. V případě, že u akční nabídky není uvedeno žádné datum, pak akce platí do odvolání anebo do vyprodání zásob. Po provedení objednávky je odeslán automatický notifikační email, který shrnuje informace o objednávce (objednané zboží, cena, cena a způsob dopravy, údaje pro platbu). Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3.    Odeslání a dodání zboží

Zboží odesíláme prostřednictvím nasmlouvaných dopravců. Naši dopravci jsou uvedeni v záložce "Doprava". Zboží odesíláme zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky na dobírku. U objednávek s volbou platby bankovním převodem anebo on-line platbou, odesíláme zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí platby. O odeslání zboží je zákazník informován prostřednictvím emailu. Dodací doba je odvislá od zvoleného dopravce. Dopravci většinou doručují zboží během dvou pracovních dnů od převzetí zásilky k přepravě, a to u zásilek s místem určení v rámci České republiky. Doba doručování zásilek do jiných evropských zemí než ČR je odvislá od dané lokality. Zpravidla jsou tyto zásilky doručeny do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, anebo prodávajícího.

4.    Platba za zboží a náklady na dopravu

Objednané zboží, které je doručováno v rámci České republiky, je možné uhradit platební kartou (Go Pay), bankovním převodem anebo dobírkou. Cena dopravy je odvislá od zvoleného dopravce, způsobu platby, destinace a váhy zásilky. Zásilky do zahraniční je možné uhradit pouze platební kartou. Do zahraničí nezasíláme zásilky na dobírku. Ceny dopravy v rámci ČR jsou uvedeny v záložce „Doprava“. Cena dopravy je taktéž uvedena v kroku objednávkového procesu, který se věnuje volbě přepravce a zároveň je uvedena na souhrnném notifikačním emailu, který je kupujícímu odeslán po uskutečnění objednávky. Cena dopravy do zahraničí je spočtena v kroku objednávky, a to po zvolení cílové zahraniční destinace. Zároveň je cena mezinárodní dopravy uvedena na notifikačním emailu, který je kupujícímu odeslán po uskutečnění objednávky.
 

5.    Reklamace

Vrácení zboží do 14 kalendářních dnů

Kupující má právo na odstoupení smlouvy do 14 kalendářních dnů (vrácení zboží). Zboží je možné vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.

Podmínkou pro vrácení peněz za zboží je zaslání zboží v původním stavu a v původním obale, pokud zboží obal obsahovalo. Zboží nesmí být použito, tzn. ani vypráno.  Zboží je možné zaslat prostřednictvím České pošty anebo přepravní společnosti. V případě zaslání zboží Českou Poštou je nutné zásilku zaslat doporučeně, a to na adresu prodávajícího: Hana Gavlasová, Hudební 192, 747 64 Budišovice.  Zboží nelze vracet na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při vrácení je nezbytné doložit kopii dokladu o nabytí (faktura) a číslo účtu, na který má být platba vrácena. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit (emailem anebo telefonicky) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží). Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu, prodávající uhradí hodnotu zakoupeného zboží na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dní od převzetí zboží zpět. V souladu s novým občanským zákoníkem (č. 89/2012  Sb.) bude vrácena také částka za dopravu ke spotřebiteli. Prodejce vrátí nakupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, tzn., např. pokud si zákazník zvolí dopravu zboží na dobírku, bude v případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží do 14 kalendářních dnů) navrácena částka za dopravu bez dobírky.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

V případě, že Vám bylo zasláno jiné zboží, než na které byla učiněna objednávka, tuto skutečnost nám, prosím, sdělte emailem na info@uhanky.cz anebo telefonicky na telefonní číslo 608 010 781. V případě dodání jiného zboží, toto, prosím, zašlete zpět na naši adresu a došleme Vám správné zboží bez dalších nákladů. Náklady spojené s dopravou zpět chybně zaslaného zboží Vám uhradíme převodem z účtu do 5 pracovních dní od převzetí zboží zpět. V případě nedodaného zboží Vám toto zboží neprodleně došleme, pokud bude skladem.  V případě, že již zboží skladem nebude, pak Vám vrátíme uhrazenou částku na účet, a to nejpozději do 5 pracovních dní od zjištění této skutečnosti.

Vrácení zboží z důvodu závady a záruční podmínky

Na veškeré zboží poskytujeme zákonnou záruku v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady.

V případě zjištění vady vyplní kupující reklamační protokol, který je možné stáhnout, na www.uhanky.cz v záložce „O nákupu“. Vyplněný formulář je třeba zaslat společně se zbožím na adresu: Hana Gavlasová, Hudební 192, 747 64 Budišovice. Současně s reklamačním protokolem a poškozeným zbožím přiložte kopii dokladu o koupi. Před odesláním zboží doporučujeme zaslat fotografie poškozeného zboží, pro předposouzení oprávněnosti reklamace. Oprávněnost reklamace bude prodávajícím finálně posouzena až po fyzickém obdržení zboží, aby bylo možné výrobek podrobně prohlédnout. Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dní od převzetí zboží zpět.
V případě uznání oprávněnosti reklamace má kupující nárok na opravu závady, pokud to charakter závady umožňuje. Pokud prodávající není schopen zajistit opravu závady, má kupující nárok na výměnu zboží. V případě, že reklamované zboží není skladem, je kupujícímu vrácena hodnota zboží na účet, a to včetně nákladů za dopravu, kterou kupující vynaložil pro zaslání zboží prodávajícímu. Doprava bude uhrazena pouze v případě oprávněné reklamace a jedná se o náklady skutečně vynaložené a zároveň přiměřené (např. poštovné v základní sazbě).

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním. Výrobky podléhají opotřebení, které se dostavuje při jejich používání, praní apod. Společně s výrobky zasíláme návod k údržbě, pokud, tento neobsahuje přímo výrobek. Správnou údržbou můžete prodloužit životnost výrobků. Např. polyuretanové zátěry (puly) podléhají mechanickému opotřebení, stejně tak přírodní vlákna mají kratší životnost než vlákna umělá, a to při stejné četnosti používání. Vlákna se používáním se ztenčují a látka se vydírá. Na míru opotřebení má vliv řada faktorů např. teplota vody, tvrdost vody, použité prací prostředky, slunce, agresivita moči, apod.).

b) nesprávným použitím výrobku a nesprávnou údržbou

c) nesprávným skladováním

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Ostatní se řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména z nového občanského zákoníku (č. 89/2012  Sb.).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@uhanky.cz

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

6.    Storno objednávky

Objednávku lze v e-shopu uhanky.cz bezplatně stornovat do 12 h od objednání, a to zasláním informace na email: info@uhanky.cz. Pokud má zákazník zájem o storno po uplynutí 12 hodin od učinění objednávky, pak je toto možné pouze v případě vzájemné domluvy, která musí být uskutečněna telefonicky.

7.    Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Při registraci si může kupující zvolit možnost se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v eshopu www.uhanky.cz uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


Obchodní podmínky pro velkoobchodníky

Obchodní podmínky jsou platné od 25. 7. 2015 a vztahují se na velkoobchodní partnery.

Provozovatel e – shopu uhanky.cz

Ing. Hana Gavlasová (prodávající)

IČ: 75258668

DIČ: CZ7957165601

Hudební 192

747 64 Budišovice

Tel: 608 010 781 (t- mobile). Hovorné je účtováno dle ceníku Vašeho operátora.

E-mail: info@uhanky.cz

Plátce DPH. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Magistrátu města Opavy.

 

1.    Všeobecná ustanovení

Velkoobchodní kupující učiněním objednávky v e-shopu uhanky.cz  potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodání zboží. Vztahy mezi prodávajícím a velkoobchodním kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a tyto podmínky jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky se vztahují na osobu, která nakupuje zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Za velkoobchodních podmínek lze prodat zboží z nabídky e-shopu U Hanky fyzické podnikatelské osobě anebo právnické podnikatelské osobě, která provozuje funkční e-shop, případně kamennou prodejnu, dále jen „velkoobchodní kupující“. Zaměření e-shopu a také kamenného obchodu musí být na látkové pleny a ekologické zboží. Tato skutečnost bude prodávajícím ověřena před zpřístupněním velkoobchodního registračního účtu. Po registraci, prodávající přepne velkoobchodního nakupujícího do skupiny velkoobchodních partnerů, kde jsou přístupné velkoobchodní ceny.


2.    Objednání zboží

Objednání zboží probíhá prostřednictvím e-shopu. Objednávat je možné 24 hodin denně.  Platnost všech akčních nabídek je do data uvedeného u akční nabídky, případně do vyprodání zásob. V případě, že u akční nabídky není uvedeno žádné datum, pak akce platí do odvolání anebo do vyprodání zásob. Po provedení objednávky je odeslán automatický notifikační email, který shrnuje informace o objednávce (objednané zboží, cena, cena a způsob dopravy, údaje pro platbu). Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3.    Cenová politika

Velkoobchodní ceny jsou nastaveny přímo v e-shopu a jsou přístupné skupině zákazníků, která je zařazena do velkoobchodní sekce. V případě změn velkoobchodních cen je registrovaným velkoobchodním zákazníkům zaslána informace o změně cen, a to prostřednictvím nového ceníku v PDF souboru, případně je sdělena nová cena emailem, pokud dochází ke změně cen do 5 ks položek. Velkoobchodní nakupující jsou povinni dodržovat minimální maloobchodní prodejní ceny, které jsou uvedeny v aktuální verzi ceníku. Minimální maloobchodní ceny jsou taktéž uvedeny na webových stránkách www.uhanky.cz pro finální zákazníky. Ustanovení ohledně dodržení minimálních maloobchodních cen se nevztahuje na případy věrnostních slev, kdy velkoobchodní nakupující poskytne svým zákazníkům hromadné slevy na všechny zastoupené značky v jeho obchodě např. sleva na opakovaný nákup, narozeninové slevy apod. na celkovou objednávku. Velkoobchodním nakupujícím není povoleno poskytnout slevy svým zákazníkům pouze na zboží značek, které jsou velkoobchodně zastoupeny v eshopu U Hanky (www.uhanky.cz).


4.    Odeslání a dodání zboží

Velkoobchodní zásilky odesíláme prostřednictvím nasmlouvaných dopravců Uloženka a PPL. Zboží odesíláme po přijetí platby za objednávku, a to zpravidla do 2 pracovních dní od přijetí objednávky. Velkoobchodní zásilky není možné hradit dobírkou. O odeslání zboží je kupující informován prostřednictvím automatického emailu. Dodací doba je odvislá od zvoleného dopravce. Dopravci většinou doručují zboží během dvou pracovních dnů od převzetí zásilky k přepravě, a to u zásilek s místem určení v rámci České republiky. Doba doručování zásilek do jiných evropských zemí než ČR je odvislá od dané lokality. Zpravidla jsou tyto zásilky doručeny do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, anebo prodávajícího.


5.    Platba za zboží a náklady na dopravu

Objednané zboží, které je doručováno v rámci České republiky, je možné uhradit platební kartou (Go Pay) anebo bankovním převodem. Cena dopravy je odvislá od zvoleného dopravce, destinace a váhy zásilky. Zásilky do zahraniční je možné uhradit pouze platební kartou. Cena dopravy pro velkoobchodní objednávky je spočtena v kroku objednávky, a to po zvolení cílové destinace a dopravce. Zároveň je cena dopravy uvedena na notifikačním emailu, který je kupujícímu odeslán po uskutečnění objednávky. Velkoobchodní objednávky nad 10 000,-Kč bez DPH zasílané v rámci České republiky mají dopravu zdarma.
 

6.    Reklamace (odpovědnost za vady)

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu
V případě, že Vám bylo zasláno jiné zboží, než na které byla učiněna objednávka, tuto skutečnost nám, prosím, sdělte emailem na info@uhanky.cz anebo telefonicky na telefonní číslo 608 010 781. V případě dodání jiného zboží, toto, prosím, zašlete zpět na naši adresu a došleme Vám správné zboží bez dalších nákladů. Náklady spojené s dopravou zpět chybně zaslaného zboží Vám uhradíme převodem z účtu do 5 pracovních dní od převzetí zboží zpět. V případě nedodaného zboží Vám toto zboží neprodleně došleme, pokud bude skladem.  V případě, že již zboží skladem nebude, pak Vám vrátíme uhrazenou částku na účet, a to nejpozději do 5 pracovních dní od zjištění této skutečnosti.

Vrácení zboží z důvodu závady a záruční podmínky

Na veškeré zboží prodávané velkoobchodním kupujícím, kteří jsou fyzické anebo právnické podnikatelské osoby poskytujeme záruku v délce 6 měsíců.   Záruka se vztahuje na výrobní vady.

V případě zjištění vady vyplní kupující reklamační protokol, který je možné stáhnout, na www.uhanky.cz v záložce „O nákupu“. Velkoobchodní kupující se sídlem v ČR zašle vyplněný formulář společně s reklamovaným zbožím na adresu: Hana Gavlasová, Hudební 192, 747 64 Budišovice. Před odesláním zboží, doporučujeme zaslat fotografie poškozeného zboží, pro předposouzení oprávněnosti reklamace. Oprávněnost reklamace bude prodávajícím finálně posouzena až po fyzickém obdržení zboží, aby bylo možné výrobek podrobně prohlédnout. Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dní od převzetí zboží zpět. Velkoobchodní kupující se sídlem v jiné zemi než Česká republika není povinen zaslat zboží zpět, zasílá vyplněný reklamační protokol a fotografie s detailem závady emailem na info@uhanky.cz
V případě uznání oprávněnosti reklamace má velkoobchodní kupující se sídlem v České republice nárok na opravu závady, pokud to charakter závady umožňuje. Pokud prodávající není schopen zajistit opravu závady, má velkoobchodní kupující nárok na výměnu zboží. Nové zboží bude velkoobchodnímu kupujícímu zasláno současně s následnou velkoobchodní objednávkou. V případě, že velkoobchodní kupující neuskuteční velkoobchodní objednávku do 20 dní od přijetí reklamace, pak prodávající vrátí finanční hodnotu zboží na účet kupujícího.  V případě uznání oprávněnosti reklamace má velkoobchodní kupující se sídlem v jiném státě než v České republice nárok na výměnu zboží. Výměna zboží bude provedena s následující velkoobchodní objednávkou.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním. Výrobky podléhají opotřebení, které se dostavuje při jejich používání, praní apod. Každý velkoobchodní kupující obdrží při první objednávce informace o správné péči o výrobky. Informace jsou taktéž uvedeny na www.uhanky.cz Správnou údržbou můžete prodloužit životnost výrobků. Např. polyuretanové zátěry (puly) podléhají mechanickému opotřebení, stejně tak přírodní vlákna mají kratší životnost než vlákna umělá, a to při stejné péči a četnosti používání. Na míru opotřebení má vliv řada faktorů např. teplota vody, tvrdost vody, použité prací prostředky, agresivita moči, slunce apod.).
b) nesprávným použitím výrobku a nesprávnou údržbou
c) nesprávným skladováním
Ostatní se řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména z nového občanského zákoníku (č. 89/2012  Sb.).


7.    Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Při registraci si může kupující zvolit možnost se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v eshopu www.uhanky.cz uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8.    Ostatní ustanovení

Velkoobchodní kupující může použít fotografie výrobků uvedených na www.uhanky.cz, případně z dalších zdrojů uložišť, který prodávající velkoobchodnímu kupujícímu zašle. V případě zájmu o fotografie výrobků ve větším rozlišení je možné si tyto vyžádat na info@uhanky.cz  Velkoobchodní kupující je oprávněn použít texty uvedené u jednotlivých výrobků na www.uhanky.cz za předpokladu, že uvede na svých stránkách e-shopu, že se jedná o oficiální text distributora.

Velkoobchodní kupující je povinen při prodeji zboží nakoupeného v e-shopu U Hanky svým zákazníkům přiložit návod na údržbu ve shodném obsahu textu, který je uveden u jednotlivých výrobků  a v sekci „Péče o výrobky“ na webových stránkách prodávajícího (www.uhanky.cz).